About Mądry Maciej

http://www.muzeatechniki.pl

Posts by Mądry Maciej:

100 LAT MOTORYZACJI W POLSCE – WYSTAWA W WALCOWNI

PLAKAT A3

Szanowni Państwo,

11 listopada 2018 r. obchodzić będziemy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród wielu wyzwań przed jakimi stanęli nasi przodkowie była budowa polskiego przemysłu. Bezpieczna i silna Rzeczpospolita rodziła się nie tylko na polach bitew i w gabinetach polityków, ale także w fabrykach, rękami polskich inżynierów i robotników. Przez całe dekady podejmowano próby i starania, by jednym z najważniejszych filarów gospodarki stała się produkcja samochodów i motocykli.

W czasie szczególnego jubileuszu jakim jest 100-lecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska oraz Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie podjęły się organizacji wystawy, której celem jest pokazanie bogatego dorobku polskiego przemysłu motoryzacyjnego w możliwie szerokim kontekście społecznym, politycznym i kulturowym.

Wystawa odbędzie się w dniach 7.04.2018 – 10.05.2018 r. w Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA w Katowicach, oddziale Naszej Fundacji.

Ceny biletów:

NORMALNY: 25.00 zł / os.

ULGOWY*: 18.zł / os.

RODZINNY: 70.00 zł / 2+2 (dwie osoby dorosłe oraz min. dwoje dzieci w wieku od 3 do 18 lat)

*Dzieci do lat 3 zwiedzają nieodpłatnie

Szczegółowe informacje dotyczące wystawy znajdziecie Państwo na stronie:

100latmotoryzacji.pl

Walcownia na Szlaku Zabytków Techniki

Walcownia na Szlaku Zabytków Techniki

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia została przyjęta w poczet Szlaku Zabytków Techniki. Po ponad dwóch latach ciężkiej pracy i starań udało się nam wejść do tego elitarnego grona. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, ale także zobowiązanie.

Uroczystość przyjęcia Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w poczet członków Szlaku Zabytków Techniki odbyła się dn. 14.12.2016 r. w sztolni Królowa Luiza.

Zespół Walcowni,

 

Walcownia zaprasza do zwiedzania Katowic w ramach EDD 2016

Walcownia zaprasza do zwiedzania Katowic w ramach EDD 2016

Zwiedzaj Katowice z aplikacją „Znajdź mnie – EDD 2016” i rób zdjęcia w wyznaczonych miejscach. W ostatnim punkcie 11.09. lub 18.09. (od 11.00 do 16.00) ew. 21.09. (od 09.00 do 18.00), będzie czekała „maskotka”, Walcusia i dowiesz się co dalej.

Miasto Dzieci w Walcowni Cynku

Główną ideą projektu jest stworzenie wakacji dla dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Przedsięwzięcie to zostało zapoczątkowane w 2008 roku w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej i stało się imprezą cykliczną organizowaną obecnie w różnych miejscach w Polsce. Do udziału w bezpłatnych warsztatach zapraszane są dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Przybędą do nas dzieci z różnych środowisk. W projekcie biorą udział wychowankowie z Miejskich Domów Kultury, Świetlic Środowiskowych oraz dzieci z okolicznych osiedli.

W tym roku Miasto Dzieci organizowane jest także w Walcowni – Muzeum Hutnictwa Cynku i Techniki w Katowicach – Szopienicach od 4 do 8 lipca w godzinach od 10:00-14:00.

Ideą Miasta Dzieci jest pokazanie dzieciom jak funkcjonuje miasto dorosłych. Podczas warsztatów będą pracować w dwóch zmianach i będą mogli poznać zawody np. Straży miejskiej, Architektów, MPO, Restauratora, sprzedawcy w sklepie, poznają pracownię Rzeźby, oraz będą mogli tworzyć Gazetę Miasta Dzieci. Ponadto będzie wybierana Rada Miasta i Burmistrz Miasta Dzieci. Za każde warsztaty dzieci dostają wypłatę w walucie Cynkole drukowanej z tej okazji na Walcowni.

Są jeszcze wolne miejsca!!

Zapraszamy do zapisów i wzięcia udziału w warsztatach Miasta Dzieci!!
W razie pytań oraz w związku z zapisami prosimy o kontakt, mailowy bądź telefoniczny.

walcownia@muzeatechniki.pl

Tel: 727 600 186

logo_DSC0270

Sprawozdanie z konferencji: Dziedzictwo przemysłowe – wizje przetrwania.

W dniu 10 czerwca 2016 roku w hali zabytkowej Walcowni Cynku w Katowicach – Szopienicach odbyła się konferencja naukowa pt.: Dziedzictwo przemysłowe – wizje przetrwania. Organizatorem sesji była Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego na Śląsku, zarządzająca Walcownią oraz Koło Naukowe Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego – INDUSTRIA działające na Politechnice Wrocławskiej. Celem konferencji było umożliwienie prezentacji wizji aranżacji obiektów poprzemysłowych, przygotowanych przez studentów oraz doktorantów architektury wyższych uczelni technicznych w Polsce. Dodatkowo wystąpienia studenckie planowano uzupełnić o krótkie wykłady osób będących praktykami w ochronie dziedzictwa industrialnego oraz zawodowych architektów.

Pierwsza część obrad została rozpoczęta wystąpieniami dwóch osób, które mogą pochwalić się swoją działalnością w ratowaniu zabytków. Najpierw Bartosz Kluszczyński, związany zawodowo z Muzeum Rzemiosł Dawnych w Żarkach, nakreślił historię młyna zbożowego w Żarkach oraz przebieg jego rewitalizacji. W chwili obecnej budynek ten stał się siedzibą Muzeum Rzemiosł Dawnych, które może pochwalić się wystawą stałą składającą się z oryginalnych urządzeń młyńskich, uzupełnionych licznymi pomocami multimedialnymi. Dodatkowe zainteresowanie w wystąpieniu Pana Kluszczyńskiego wzbudziła informacja że Muzeum działające w młynie dotychczas nie przynosiło strat finansowych i posiada równie pozytywne wizje budżetowe na najbliższe lata. Drugim występującym w sesji praktykiem była Katarzyna Szczerbicka-Tercjak, dyrektor Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. Instytucja ta funkcjonuje od 2004 roku i dzięki swojej działalności uratowała od zniszczenia zabudowania parowozowni z początku XX wieku. Muzeum może poszczycić się m.in.: zabytkowym pociągiem muzelanym, bogatym zbiorem zabytkowego taboru kolejowego oraz licznymi wystawami stałymi. W ramach placówki funkcjonuje także pracownia konserwatorska prowadząca prace naprawcze tabory szynowego zarówno na własne potrzeby jak i odbiorców zewnętrznych. Ponadto Muzeum stara się utrzymywać bliskie kontakty z społecznością lokalną organizując wiele projektów społecznych z „Miastem Dzieci” na czele.

W następnej kolejności głos został już udzielony studentom. Jako pierwsze swój projekt zaprezentowały Dorota Ciemieniewska i Dominika Oleś, które zainteresowały się zabudowaniami po dawnej hucie cynku „Uthemann” znajdującej się w pobliżu miejsca obrad. Huta ta została wzniesiona na chwilę przed wybuchem I wojny światowej i stanowiła przez długie lata wzór dla zakładów tego typu na terenie Polski. W momencie zamknięcia w 1976 roku zabudowania fabryczne wpisano do rejestru zabytków oraz planowano uruchomienie muzeum hutnictwa. Mimo to większość budynków uległa dewastacji oraz wyburzeniu. W chwili obecnej z całego kompleksu pozostał budynek cechowni, wieży wodnej oraz nadstawkarni. Zaprezentowany przez studentki projekt przewidywał stoworzenia w tym miejscu kulturalnego centrum Górnego Śląska. W tym celu zaproponowano odbudować cztery charakterystyczne budynki hal pieców i muflarni, gdzie przewidziano miejsce na sale konferencyjną oraz hale wystawową. Tymczasem budynek cechowni stałby się siedzibą muzeum przemysłu górnośląskiego.

Ewa Boiseau i Katarzyna Markowska zainteresowały się zabudowaniami wrocławskiej piekarni „Mamut” wzniesionymi na przełomie XIX i XX wieku, które znajdują się w pobliżu Ostrowa Tumskiego. Nazwa piekarni wzięła się od zainstalowanych tutaj pieców gazowych pokaźnych rozmiarów, w których wypiekano nawet 150 ton pieczywa dziennie. Od 2006 roku piekarnia jest nieużytkowana, a jej zabudowania ulegają stopniowej degradacji. Według wizji prelegentek w pokaźnych budynkach zlokalizować można Muzeum przemysłu, hostel, kino, sale konferencyjne oraz inkubator przedsiębiorczości. Przewidywana jest tutaj także kontynuowanie dotychczasowej działalności dzięki piekarni pokazowej.

W dalszej kolejności Anna Chodkowska i Klaudia Witkowska próbowały znaleźć odpowiedź na pytanie co dalej z zniszczonymi zabudowaniami przędzalni lnu w Mysłakowicach. Przedsiębiorstwo to zostało założone w 1844 roku, a budynki charakteryzowała żeliwna konstrukcja nośna zastosowana tutaj po raz pierwszy na kontynencie europejskim. Według ich koncepcji zachowane zabudowania fabryczne planowano ponownie przeznaczyć pod działalność produkcyjną, tymczasem część zniszczonego budynku należy odbudować i przeznaczyć na siedzibę Centrum Aktywności i Muzeum „Orła”. Rewitalizacja fabryki miałaby być wstępem do większego projektu rewitalizacji całej miejscowości polegającej na stworzeniu trasy wycieczkowej łączącej fabrykę z budynkiem dworca oraz pałacem.

Katarzyna Andraka oraz Jagoda Hausmann przybliżyły słuchaczom budynek zabytkowego młyna zbożowego w Ostrowie Wielkopolskim, który w świadomości wielu mieszkańców miasta jest „brudną, szarą bryłą” nadającą się jedynie do wyburzenia. Tymczasem prelegentki widzą w tym obiekcie szansę na podniesienie jakości życia w miescie, lokalizując w jego przestronnych wnętrzach wiele usług kulturalno-rozrywkowych, których obecnie Ostrów Wielkopolski nie może zaoferować swoim mieszkańcom.

Na zakończenie sesji wystąpiła Aleksandra Kozaczek, która zaprezentowała architekturę wrocławskich budynków straży pożarnej pochodzących z przełomu XIX i XX wieku. Większość z prezentowanych obiektów istniej do dnia dzisiejszego. Problemem związanym z tym zagadnieniem jest to że większość tych obiektów nie jest chronionych prawnie, w wyniku czego budynki te są przebudowywane z brakiem poszanowania dla ich pierwotnego wyglądu i formy.

Po zakończeniu przerwy kawowej, obrady zostały rozpoczęte dwoma studenckimi referatami poruszającymi zagadnienia dwóch nieczynnych dolnośląskich zakładów tekstylnych. Najpierw Beata Szewczyk zaprezentowała zabudowania dawnej firmy „Intermoda” w Kamiennej Górze. Hale wzniesione w 1885 roku na potrzeby tkalni lnu Grünfelda charakteryzowały się żelbetową konstrukcją. W chwili obecnej duża część zabudowań fabrycznych już nie istnieje, ale zachował się reprezentacyjny budynek dyrekcji i willi właściciela fabryki, w którym studentka proponuje umiejscowić siedzibę domu kultury. Tymczasem Patrycja Kowalczyk wzięła na swój warsztat zabudowania firmy włókienniczej „Concordia” w Bolesławcu. Założone w 1871 roku przedsiębiorstwo wyposażono w najnowsze urządzenia przędzalnicze sprowadzone z Anglii. W chwili obecnej wytwórstwo na terenie fabryki zostało wstrzymane. Całość kompleksu tworzy 8 budynków ułożonych w dwie zwarte linie z przestrzennym placem pośrodku. W celu uratowania zabytkowego zespołu prelegentka proponuje zlokalizować tutaj funkcje mieszkalne oraz udostępnienie części przestronnych wnętrz na potrzeby firm produkcyjno-usługowych.

Następnie głos zabrał kolejny z zaproszonych ekspertów, znawca architektury XX wieku Anna Syska pracująca w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach. W swoim wystąpieniu przedstawiła ona mało znane, ponieważ znajdujące się w oddaleniu od Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, zabudowania kopalni „Anna” w Pszowie. Projekt całości kopalni został przygotowany przez znanego architekta Hansa Poelziga. W kolejnym wystąpieniu studentki Marzena Dziedzic oraz Joanna Klimek zaproponowały stworzenie Wałbrzyskiego Szlaku Szybów składającego się 6 zachowanych wież szybowych. Piotr Malik zainteresował się tymczasem jednym z najbardziej znanych na Górnym Śląsku opuszczonym zakładem: Cementownią „Grodziec” w Będzinie. Z myślą o zachowaniu zabudowań zlikwidowanej w 1979 roku fabryki zaproponował on dwie koncepcje sportowo-rekreacyjną oraz kulturalną. W pierwszym rozwiązaniu wokół zachowanych budynków zaaranżował on park wraz z boiskami, basenem do nurkowania i ścianką wspinaczkową w silosach. W drugiej wersji proponuje on zabezpieczyć obiekty przed dalszą degradacją i pozostawić w formie ruiny będącej scenerią dla organizowania przedsięwzięć kulturalnych.

Kolejny referat przygotowany przez Adriana Dude, Filipa Piaścika i Adriana Ziębe poruszył tematykę górnośląskich wież ciśnień. Studenci działający w Kole Naukowy Odnowy Terenów Poprzemysłowych Politechniki Gliwickiej na wstępie pochwalili się swoim warsztatami, których efektem było przygotowanie projektu rewitalizacji wieży wodnej w Łaziskach Dolnych. Pomysł studentów okazał się sukcesem. Dowodem może być znalezienie inwestora, który zakupił ten budynek i rozpoczął jego remont. Kolejnym obiektem jakim zainteresowali się studenci jest wieża wodna znajdująca się w centrum Mysłowic, gdzie studenci planują utworzyć klub o myśli przewodniej zaczerpniętej z gier.

W kolejnym wystąpieniu Karolina Fonfara i Julia Swoboda przedstawiły zgromadzonym założenia oraz historię powstania Kanału Gliwickiego. Temat ten od kilku lat jest coraz bardziej popularny zwłaszcza z powodu trwającej modernizacji Kanału na odcinku znajdującym się w województwie śląskim, zagrażającej utrzymaniu zabytkowego charakteru założenia. Następnie Agnieszka Kotschy i Justyna Romanowska przedstawiły swój pomysł stworzenia parku biomasy i energii odnawialnej na terenach zajmowanych przez Port Miejski we Wrocławiu.

Kolejny projekt rewitalizacji obiektu poprzemysłowego na terenie Wrocławia zaprezentowała Aleksandra Czupkiewicz. Proponuje ona zachować charakterystyczną halę główną zakładów „Hutmen” zmieniając wnętrze pod potrzeby nowych funkcji. Następnie Piotr Andrzejewski oraz Kacper Groń opowiedzieli o obecnym stanie zachowania parowozowni w Pyskowicach oraz swoich pomysłach na adaptację i uatrakcyjnienie tworzonego tutaj skansenu kolejowego. Kolejny referat, wygłoszony przez Sławomira Stanowskiego, również pozostawał w obrębie tematyki kolejowej. Prelegent na przykładzie kilku budynków dworców kolejowych z rożnych części kraju starał się odpowiedzieć na pytanie czy dworzec kolejowy jest tylko budynkiem użyteczności publicznej czy należy mu się miano zabytku techniki.

Na zakończenie sesji problemowej Anna Patrycja Ścibior przedstawiła zebranym swoje wizję rewitalizacji dworu i folwarku w Piotrowicach Świdnickich. Pierwsze zabudowania dworskie wzniesiono tutaj już w II połowie XVI wieku. Kolejni właściciele wsi przebudowywali tutejszą siedzibę oraz rozbudowywali towarzyszące mu zabudowania dworskie. Po 1945 roku uszkodzony w wyniku działań wojennych zespół pałacowy zaczął podupadać jako siedziba PGR-u, a po jego likwidacji proces degradacji przybrał na sile. W chwili obecnej właścicielem budynku jest dr Piotr Gerber, który prowadzi remont obiektu oraz stara się uruchomić tutaj muzeum technik rolniczych. Propozycja Pani Ścibior zakładały poszerzenie oferty planowanego muzeum o funkcję gastronomiczne i hotelarskie. Kompleks pałacowy podobnie jak przed laty ponownie ma funkcjonować jak folwark, w którym hodowane są zwierzęta oraz prowadzona jest uprawa roślin, aby zwiedzającym zaprezentować techniki produkcji rolnej. Obrady zakończyło wystąpienie działaczek Koła Naukowego Industria, które zaprezentowały zgromadzonym sprawozdanie z dotychczasowej działalności Koła.

W obradach uczestniczyła licznie zgromadzona publiczność. Konferencja była świetną okazją dla nawiązania kontaktów i integracji studentów z ośrodków akademickich we Wrocławiu, Gliwicach, Katowicach oraz Krakowie. Oprócz przedstawicieli świata nauki i władz samorządowych wydarzenie zainteresowało także grono byłych pracowników miejscowej huty. Świadczy to o ich nieobojętności i zainteresowaniu przyszłym losem bliskiego im dotychczas miejsca. Czerwcowe konferencje organizowane w Walcowni Cynku stały się już tradycją. Wspomniana konferencja była już trzecią. Dotychczas w 2014 roku odbyła się tutaj konferencja Ochronadziedzictwa przemysłowego, a w 2015 roku Dobre praktyki w ochronie dziedzictwa przemysłowego.

 _DSC0108 _DSC0028 _DSC0045 _DSC0121 _DSC0063 _DSC0157

Industriada 2016 w Walcowni Cynku

Industriada w Walcowni Cynku

11 czerwca 2016

14.00 – 18.00 Warsztaty dla dzieci

14.00 – 19.00 Zwiedzanie Walcowni z przewodnikiem (wejście co godzinę)

14.00 – 20.00 Szychtownica – podziel się swoją legendą (zbieranie życiorysów byłych pracowników przemysłowych).

14.00 – 20.00 Projekcje filmów o przemyśle na Górnym Śląsku

14.00 – 20.00 Wystawa: Przemysłowe hasła propagandowe. Wizualny środek agitacji politycznej w górnośląskich zakładach przemysłowych w dobie Polski Rzeczpospolitej Ludowej.

14.00 – 20.00 Wystawa: Boczny tor – fotografie autorstwa Ignacego Cembrzyńskiego.

14.00 – 20.00 Wystawa: Kolejka wąskotorowa koncernu „Giesche” i Balkan.

Zapraszamy

ULOTKA poprawiona

Konferencja naukowa „Dziedzictwo przemysłowe – wizje przetrwania”

Konferencja naukowa „Dziedzictwo przemysłowe – wizje przetrwania”

Dziedzictwo przemysłowe – wizje przetrwania

10 czerwca 2016 r.

Walcownia Cynku, Katowice – Szopienice

09:45 – 10:00 Otwarcie konferencji (dr inż. arch. Piotr Gerber)

Sesja I

10:00 – 10:15 Bartek Kluszczyński: Muzeum Rzemiosł Dawnych w Żarkach. Nowoczesne muzeum w zabytkowym młynie.

10:15 – 10:25 Katarzyna Andraka, Jagoda Hausmann: Zabytkowy młyn zbożowy w Ostrowie Wielkopolskim.

10:25 – 10:35 Dorota Ciemieniewska, Dominika Oleś: Wspomnienie szopienickich hut.

10:35 – 10:45 Ewa Boiseau, Katarzyna Markowska: Piekarnia „Mamut” we Wrocławiu co dalej z ważnym zabytkiem techniki?

10:45 – 10:55 Anna Chodkowska, Klaudia Witkowska: Przędzalnia lnu „Orzeł” w Mysłakowicach koło Jeleniej Góry – co dalej z zniszczonym zabytkiem?

10:55 – 11:05 Patrycja Kowalczyk: Zabytkowe zabudowania firmy włókienniczej „Concordia” w Bolesławcu.

11:05 – 11:15 Beata Szewczyk: Dawne zakłady włókiennicze „Intermoda” w Kamiennej Górze – początki budownictwa żelbetowego.

11:15 – 11:25 Dominik Jefmański: Dworzec kolejowy w Szczawieńku koło Wałbrzycha.

11:25 – 11:35 Aleksandra Kozaczek: Architektura straży pożarnej we Wrocławia na przełomie XIX i XX wieku.

11:35 – 12:00 Przerwa kawowa

Sesja II

12:00 – 12:15 Anna Syska: Przemysłowa nowoczesność. Hans Poelzig w Pszowie.

12:15 – 12:25 Marzena Dziedzic: Szyb „Powietrzny” – nowa funkcja dla starej kopalni.

12:25 – 12:35 Joanna Klimek: Zabytkowy szyb kopalniany „Powietrzny” w Wałbrzychu.

12:35 – 12:45 Piotr Malik: Cementownia „Grodziec” – propozycja wykorzystania kompleksu poprzemysłowego.

12:45 – 12:55 Adrian Duda, Filip Piaścik, Adrian Zięba: Śląskie wieże ciśnień – obiekty zapomniane…

12:55 – 13:05 Karolina Fonfara, Julia Swoboda: Kanał Gliwicki, modernizować czy chronić?

13:05 – 13:15 Agnieszka Kotschy, Justyna Romanowska: The Other Oder – Port Miejski we Wrocławiu – adaptacja i rewaloryzacja terenów portowych – park biomasy i energii odnawialnej.

13:15 – 13:25 Aleksandra Czupkiewicz: Hutmen – zagospodarowanie obszaru poprzemysłowego, projekt przekształcenia hali głównej.

13:25 – 13:35 Piotra Andrzejewskiego, Kacper Groń: Węzeł kolejowy i parowozownia w Pyskowicach.

13:35 – 13:45 Sławomir Stanowski: Dworzec Kolejowy – zabytek techniki, czy tylko budynek użyteczności publicznej?

13:45 – 13:55 Anna Patrycja Ścibior: Dwór i folwark w Piotrowicach Świdnickich. Nowy smak rolnictwa.

13:55 – 14: 05 Industria, Koło Naukowe Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego, Politechnika Wrocławska: Architektura przemysłowa Wrocławia – problemy, inwentaryzacja, popularyzacja.

14:05 – 14: 30 Lunch.

14:30 – 15:00 Czas przeznaczony na integrację i nawiązanie współpracy międzyuczelnianej kół naukowych.

15:00 – 15:45 Zwiedzanie Walcowni.

ulotka(1)

Ogłoszenie wyników konkursu

Jury konkursowe podsumowało konkurs „Śląskie Przemysłowe Życiorysy”. W sumie na konkurs napłynęło 14 prac. Oceniano je w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie.

Jury konkursowe nagrodziło prace następujących osób:

Kategoria szkoły podstawowe:

I miejsce: Jagoda Piech z Rudy Śląskiej;

II miejsce: Magdalena Błaszczyk z Rudy Śląskiej;

III miejsce: Liwia Kaczorek z Rudy Śląskiej.

 

Kategoria gimnazja:

I miejsce: Monika Rydz z Katowic;

(z powodu braku większej ilości prac w tej kategorii wiekowej nie przyznano więcej nagród).

 

Kategoria szkoły średnie:

I miejsce: Julia Baron z Gliwic;

II miejsce: Łukasz Kluge z Katowic;

III miejsce: Daniel Fitzon z Gliwic.

Dziękujemy za udział. Wszystkie nagrodzone osoby zostaną poinformowany o sposobie odbioru nagród.

W najbliższym czasie przesłane prace konkursowe zostano opublikowane na stronie www.szychtownica.pl .

Oferta pracy na stanowisko: Konserwator zabytkowych urządzeń mechanicznych.

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska poszukuje kandydata na stanowisko:

Konserwator zabytkowych urządzeń mechanicznych

Miejsce pracy: Katowice

1. Wymagania:

• Wykształcenie techniczne najlepiej w kierunku mechanicznym,

• Doświadczenie w pracach warsztatowo-mechanicznych,

• Umiejętność czytania dokumentacji technicznej,

• Umiejętność organizowania i planowania swojej pracy,

• Zdolność do pracy w zespole pod presją czasu.

2. Obowiązki:

• Obsługiwanie i nadzorowanie zabytkowych urządzeń mechanicznych

• Wykonywanie przeglądów technicznych oraz wyznaczanie maszyn do wykonania napraw serwisowych oraz konserwacyjnych,

• Prowadzenie obowiązującej dokumentacji technicznej,

• Wykonywanie operacji demontażowo-montażowych, części i zespołów urządzeń,

• Przeprowadzanie rozruchu maszyn i urządzeń.

3. Oferujemy:

• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

• Długotrwałe zatrudnienie w stabilnym zakładzie pracy,

• Możliwość zdobycia doświadczenia w pracy.

4. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- curriculum vitae ( życiorys),

- kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż  pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym na adres:

Walcownia – Muzeum Hutnictwa Cynku
40-397 Katowice, ul. 11 listopada

z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko mechanik-konserwator” lub osobiście w

siedzibie instytucji w godz. 8,00- 15,00 od poniedziałku do piątku  lub drogą elektroniczną na adres walcownia@muzeatechnik.pl.

1 %

Przekaż nam swój 1% Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Każdy podatnik może pomóc nam w realizacji naszych zadań statutowych przekazując nam 1% swojego podatku. Dlaczego Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska? Walcownia jest placówką realizującą konsekwentną i planową politykę ochrony zabytków przemysłowych na terenie Śląska. Cele realizujemy poprzez fizyczną ochronę dóbr będących w zakresie naszych zainteresowań oraz poprzez działania informacyjne i organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym i edukacyjnym.

Jak przekazać nam swój 1%?Wystarczy w swoim rocznym zeznaniu podatkowym wpisać nasz numer KRS: 0000289386.

Zachęcamy Państwa do dokonywania wpłat na rzecz Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska. Wszystkie pozyskane przez nas w ten sposób środki wykorzystywane będą do realizacji statutowych celów Fundacji.

Dane do przelewu:

Bank Pekao S.A. 30 1240 6670 1111 0010 5888 5368

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska

ul. Braci Gierymskich 110 51-640 Wrocław

Fundacja logo OPP