Zespół

+48 727 600 186
walcownia@muzeatechniki.pl

DYREKCJA

Marcin Budniok - Dyrektor
+48 727 600 186
marcin.budniok@muzeatechniki.pl

DZIAŁ TECHNICZNY

Andrzej Sternicki - Specjalista ds. technicznych
+48 885 204 502
andrzej.sternicki@muzeatechniki.pl

ADMINISTRACJA

Alicja Famulicka - Koordynator ds. Działalności Statutowej
+48 885 204 510
alicja.famulicka@muzeatechniki.pl

PROJEKTY

Adrianna Noszczyk - koordynator projektów 
+48 885 204 501
adrianna.noszczyk@muzeatechniki.pl