Lekcje muzealne

Edukacja regionalna

- Górny Śląsk przed laty.

W trakcie zajęć uczniowie zostaną przeniesieni do swojej własnej miejscowości w trzech różnych okresach czasowych: przedindustrialnym, drugiej połowie XIX wieku oraz do lat międzywojennych. Uczestnicy czytając artykuły prasowe i wspomnienia z epoki poznają jak wyglądało życie codzienne miejscowości w tych okresach. Dodatkowo prezentacja map i fotografii uzupełni całość lekcji.

Jak ważna była praca dziadka?

Głównym założeniem zajęć jest odkrywanie przemysłowych życiorysów członków swojej rodziny bądź bliskich osób. Po krótkiej prezentacji przybliżającej specyfikę pracy w głównych branżach przemysłowych Śląska oraz przedstawieniu genealogii jako nauki, dzieci będą przy pomocy prowadzącego odkrywać przemysłową historię członków swojej rodziny.

Jak u św. Floriana za piecem. Praca i zwyczaje hutników górnośląskich.

Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom codziennego życia hutniczej społeczności na Górnym Śląsku. Dzieci uzyskają podstawową wiedzę na temat funkcjonowania huty żelaza oraz metali nieżelaznych wraz z charakterystyką wybranych stanowisk pracy. W jej trakcie używane zostanie gwarowe nazewnictwo towarzyszące pracy w hucie. W dalszej części przedstawione zostaną zwyczaje hutnicze. Przybliżona zostanie postać św. Floriana patrona hutników oraz jego kult na Górnym Śląsku. Poznamy legendy związane z hutnikami, humor i w jaki sposób hutnicy spędzali wolny czas. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli wspomnieć osoby z swojej rodziny związane z hutnictwem i podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat zwyczajów i życia hutniczej rodziny.

Wyprawa do Kuźnicy Roździeńskiego. Czyli praca dawnych hutników.

Nim górnośląski krajobraz zapełnił się wielkimi halami nowoczesnych hut żelaza i cynku, funkcjonowały tutaj liczne kuźnice i piece dymarskie. Działalność takiego warsztatu przybliża poemat autorstwa Walentego Roździeńskiego. Tekst źródłowy uzupełniony prawdziwymi eksponatami oraz prezentacją multimedialną pozwoli uczestnikom poznać prace dawnych hutników, dowiedzieć się jak duży wpływ na tą działalność miały warunki atmosferyczne, czy dlaczego cenny metal jakim był cynk ulatniał się w powietrze bez wiedzy hutników. Dodatkowo dzieci będą mogły odszukać w rejonie swojej miejscowości informacji o istnieniu początków późniejszego przemysłu.

Praca dzieci. Jak wyglądało dzieciństwo w czasach mojego pradziadka?

Nawet na początku XX wieku normalnym zjawiskiem była praca zarobkowa dzieci. Zatrudniano ich w wielu zawodach m.in.: jako pomoc w gospodarstwie domowym, warsztacie rzemieślniczym, a nawet kopalniach i hutach. W trakcie lekcji dzieci poznają jak wyglądało „dzieciństwo” na przełomie XIX i XX wieku w Europie – z jakimi obowiązkami, ale i rozrywkami się wiązało. Główną część lekcji stanowić będą zajęcia praktyczne w trakcie, których uczniowie będą mogli popróbować swoich sił m.in. w szyciu, stolarce i gotowaniu.

Dzieciństwo i życie codzienne w cieniu familoków.

Celem zajęć jest zaprezentowanie uczestnikom życia codziennego w górnośląskiej kolonii robotniczej na przełomie XIX i XX wieku. W trakcie wykładu przybliżony zostanie specyfika codziennego życia tych osiedli, panujące w nich warunki mieszkaniowe, rok obrzędowy oraz zwyczaje. W części warsztatowej uczniowie poznają gry i zabawy dzieci górnośląskich wspominanego okresu.

- Cynk górnośląskie złoto. Historia hutnictwa cynku na Górnym Śląsku.

Zajęcia mają za zadanie przybliżyć dzieciom i młodzieży jeden z mniej znanych epizodów w historii Górnego Śląska, jakim jest historia hutnictwa cynku. W ciągu XIX wieku branża ta stanowiła jeden z głównych czynników wpływających na rozwój regionu, dając pracę tysiącom mieszkańców Górnego Śląska oraz tworząc fortuny miejscowych przedsiębiorców. Ponadto warto pamiętać że przez blisko 150 lat miejscowe hutnictwo cynku było jednym z największych producentów tego metalu na świecie, a opracowywane tutaj technologie stanowiły wzór do naśladowania w innych krajach. Zajęciom towarzyszy zwiedzanie urządzeń zabytkowej Walcowni Cynku oraz innych dostępnych wystaw.

 

Historia przedmiotu – z dziejów techniki

Para buch. Czyli jak maszyna parowa i rewolucja przemysłowa stworzyła nasz świat.

Głównym celem lekcji jest zaprezentowanie uczestnikom przebiegu rewolucji przemysłowej oraz towarzyszących jej przemian. Przybliżone zostaną poszczególne wynalazki epoki, które przyczyniły się do powstania nowoczesnego przemysłu. Szczególne miejsce zostanie poświęcone maszynie parowej. Uzupełnieniem wykładu będzie warsztat polegający na zmontowaniu przez grupy modelu maszyny parowej.

Od siły mięśni do silnika

W trakcie trwania lekcji prowadzący będzie chciał przedstawić historie pozyskiwania energii i wykorzystywania jej do napędzania różnych urządzeń.

Opowieść o motocyklach.

W trakcie trwania lekcji uczniowie będą mogły poznać historię motocykli od ich powstania po czasy współczesne. Ten wbrew pozorom prosty środek transportu posiada bogatą historie obfitującą w wiele ciekawostek. Treść lekcji przybliży zwiedzającym podstawowe fakty z dziedziny historii techniki uzupełnione instruktarzem obsługi zabytkowego motocykla czy interesującymi ciekawostkami. Podczas lekcji dzieci i młodzież dowiedzą się np. jak z puszki po pomidorach wykonano prototyp silnika motocyklowego i co może mieć z motocyklem wspólnego tradycyjna lampa karbidowa używana przez lata w górnośląskich kopalniach. Zajęciom towarzyszy zwiedzanie wystawy motocykli należących do kolekcji muzeum.

Koszt lekcji muzealnej to 60 zł + bilet wstępu do Muzeum dla każdego dziecka w cenie 8 zł.

Na każde 10 dzieci w grupie jeden opiekun wchodzi nieodpłatnie.

Prosimy o wczesniejsze umawianie terminów lekcji muzealnych.

Maksymalnie w zajęciach może uczestniczyć 30 osób.

Średni czas trwania lekcji to 45-60 minut + zwiedzanie ekspozycji muzealnej około 60 minut.

Zapisy oraz szczegółowe informacje:

Tel. +48 885 – 204 – 501

piotr.rygus@muzeatechniki.pl

 

Wersja PDF >> Lekcje muzealne