Ochrona dziedzictwa przemysłowego – konferencja

Szanowni Państwo,

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie ochroną i utrwalaniem dziedzictwa przemysłowego, tak w Europie jak i w Polsce. Szybki rozwój gospodarczy Polski po 1990 roku, doprowadził do znacznych zmian w gospodarce. W wyniku transformacji gospodarczej oraz poddaniu polskiej gospodarki procesom konkurencji i wolnego rynku nastąpił upadek całych dziedzin przemysłu.

Prawie całkowicie zniknął, o wiekowej tradycji, przemysł włókienniczy, podobnie stało się z górnictwem, hutnictwem, a po części z przemysłem maszynowym. Po odległych tradycjach produkcyjnych pozostały obiekty i zespołu dawnych fabryk. Te materialne świadectwa dawnego rozwoju w zostały zniszczone, przebudowane lub zlikwidowane, ustępując nowym funkcjom. Tempo likwidacji, nietylko pojedynczych zakładów ale całych branż było tak szybkie, że nie pozostawiono nawet pojedynczych śladów dawnych tradycji przemysłowych.

Na Dolnym Śląsku, gdzie włókiennictwo było przez ostatnie trzy wieki dominującą dziedziną gospodarki nie pozostało choć jedno muzeum dokumentujące dzieje tej branży gospodarki. Niewiele powstało placówek dokumentujących rozwój przemysłu hutniczego, maszynowego, rolno-przemysłowego etc. Ostatnie lata przyniosły szereg projektów których celem była ochrona, a szczególnie adaptacja do nowych celów obiektów poprzemysłowych. Sposób i jakość przygotowywania projektów ochrony, konserwacji i adaptacji obiektów przemysłowych, jest tematem organizowanej konferencji. Na przykładach zagranicznych oraz krajowych, zaprezentowane będą różne przykłady ochrony i reimpretacji zabytków techniki.

Organizatorzy zaprosili do udziału w konferencji ekspertów z zakresu ochrony zabytków techniki,inwestorów finansujących przedsięwzięcia zmierzające do ochrony dziedzictwa przemysłowego, ekspertów którzy zaprezentują najlepsze praktyki w dziedzinie ochrony i adaptacji zabytków techniki.

Zamiarem organizatorów jest rozpowszechnianie idei ochrony dziedzictwa przemysłowego poprzez prezentację i analizę najlepszych rozwiązań.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji i odwiedzania Walcowni w Szopienicach 13 czerwca 2014 r.

PLAKAT2-724x1024