Cele

Celem Muzeum jest ochrona dziedzictwa kultury technicznej Śląska oraz działalność dydaktyczna i naukowa. Cele realizowane są przede wszystkim przez ochronę posiadanego zespołu w raz ze znajdującymi się w nim eksponatami.

Misja Muzeum realizowana jest również przez organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym, edukacyjnym mających na celu promocję idei ochrony zabytków techniki. Muzeum podejmuje także działania prospołeczne na terenie Województwa Śląskiego.