Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa:

Wspólna inicjatywa Rady Europy i Uni Europejskiej. Dni dziedzictwa to jedna z najważniejszych wydarzeń kulturalnych i największy projekt edukacyjny. Celem projektu jest edukacja historyczna i kulturalna oraz promowanie dziedzictwa regionu śląskiego.