Formy Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego

Konferencja pt:
,,Formy Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego”

Termin, miejsce:
13.06.2014, Zabytkowa Walcownia Cynku w Szopienicach, Katowice, ul. 11 Listopada

Organizatorzy:
Instytut Historii Architektury Sztuki i Techniki ,Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Polski Komitet TICCIH, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego na Śląsku, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce.

Cel konferencji:
W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie ochroną i utrwalaniem dziedzictwa przemysłowego, tak w Europie jak i w Polsce.

Szybki rozwój gospodarczy Polski po 1990 roku, doprowadził do znacznych zmian w gospodarce. W wyniku transformacji gospodarczej oraz poddaniu polskiej gospodarki procesom konkurencji i wolnego rynku nastąpił upadek całych dziedzin przemysłu.

Prawie całkowicie zniknął, o wiekowej tradycji, przemysł włókienniczy, podobnie stało się z górnictwem, hutnictwem, a po części z przemysłem maszynowym. Po odległych tradycjach produkcyjnych pozostały obiekty i zespoły dawnych fabryk. Te materialne świadectwa dawnego rozwoju zostały zniszczone, przebudowane lub zlikwidowane, ustępując nowym funkcjom.

Tempo likwidacji, nie tylko pojedynczych zakładów ale całych branż było tak szybkie, że nie pozostawiono nawet pojedynczych śladów dawnych tradycji przemysłowych.

Na Dolnym Śląsku, gdzie włókiennictwo było przez ostatnie trzy wieki dominującą dziedziną gospodarki nie pozostało choć jedno muzeum dokumentujące dzieje tej branży gospodarki. Niewiele powstało placówek dokumentujących rozwój przemysłu hutniczego, maszynowego, rolno-przemysłowego etc.

Ostatnie lata przyniosły szereg projektów których celem była ochrona, a szczególnie adaptacja do nowych celów obiektów poprzemysłowych.

Tematem organizowanej konferencji jest sposób i jakość przygotowywania projektów ochrony, konserwacji i adaptacji obiektów przemysłowych.

Zamiarem organizatorów jest rozpowszechnianie idei ochrony dziedzictwa przemysłowego poprzez prezentację i analizę najlepszych rozwiązań.

Na przykładach zagranicznych oraz krajowych, zaprezentowane będą różne sposoby ochrony i reimpretacji zabytków techniki. Organizatorzy zaprosili do udziału w konferencji ekspertów z zakresu ochrony zabytków techniki, inwestorów finansujących przedsięwzięcia zmierzające do ochrony dziedzictwa przemysłowego, ekspertów którzy zaprezentują najlepsze praktyki w dziedzinie ochrony i adaptacji zabytków techniki.

Ramowy program: 
Obrady toczyć się będą w Walcowni Cynku w Szopienicach adaptowanej na cele Muzeum Historii Cynku.

10.00 Powitanie uczestników: władze samorządowe, przedstawiciele pracowników, przedstawiciele organizatorów,
10.15-10.45 dr Eufrozyna Piątek, Wpływ przemysłu na rozwój gospodarczy Śląska.
10.45-11.15 prof. Bolesław Orłowski, Potrzeba Ochrony dziedzictwa przemysłowego
11.15-11.45 inż. Stefan Kmiecik, 110 lat Walcowni Cynku w Szopienicach

11.45-12.15 przerwa kawowa

12.15-12.45 dr Piotr. Gerber, Formy ochrony dziedzictwa przemysłowego.
12.45-13.15 dr Stefan Kaiser, Historia przemysłowa Śląska w zbiorach Oberschlesische
Landes Museum w Rattingen
13.15-13.45 mgr Piotr Rygus, Dzieje koncernu Georg Giesche Erben
13.45-14.45 Lunch oraz zwiedzanie zabytkowej Walcowni Cynku, oprowadzają byli
pracownicy Walcowni oraz członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Powstania
Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach - Szopienicach 

14.45-15.15 dr. Adam Hajduga, Formy promocji dziedzictwa przemysłowego realizowane przez samorząd województwa śląskiego.
15.15-15.45 prof. Łukasz Gaweł, Dziedzictwo poprzemysłowe a rynek doznań,
15.45-16.00 mgr arch. Paulina Słocimska, Koncepcja architektoniczna Muzeum Hutnictwa
Cynku w Szopienicach