Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska


Proces zmian związany z włączeniem Polski po 1990 roku do światowej gospodarki spowodował, że wiele zakładów o historycznym rodowodzie przestała funkcjonować. Większość z nich uległa likwidacji. Proces zmian w gospodarce Śląska był tak gwałtowny, że po najważniejszych branżach przemysłowych, które przez całe stulecia kształtowały krajobraz kulturowy regionu, nie pozostały materialne świadectwa. Tak stało się m.in. z górnictwem węglowym, koksownictwem, włókiennictwem czy przemysłem szklarskim.

Celem Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska jest praktyczna ochrona wybranych obiektów poprzemysłowych
charakterystycznych dla rozwoju gospodarczego Śląska. Cel realizowany jest wieloetapowo m.in. poprzez określenie najodpowiedniejszej formy ochrony oraz opracowanie właściwego dla chronionego obiektu systemu prezentacji historii oraz pierwotnego znaczenia produkcyjnego.

Istotnym elementem podejmowanych działań jest stworzenie pewnej i wieloletniej formuły zapewnienia utrzymania chronionego obiektu z zachowaniem funkcji edukacyjnej, którego komponentem jest powołanie „zespołu fachowców” odpowiedzialnych za funkcjonowanie oraz właściwą interpretację chronionych zabytków. Celem zespołu jest również dokumentowanie i upowszechnianie pozytywnych efektów pracy  w celu wdrażania sprawdzonych i zweryfikowanych przez odbiorców form ochrony zabytków techniki.

Misja Fundacji realizowana jest w dwóch istniejących już placówkach – Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śl. oraz Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA w Katowicach.

W następnych latach planowane jest powołanie i uruchomienie następnych placówek, m.in.

  • Filii Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Dzierżoniowie,
  • Młyna Hilberta w Dzierżoniowie,
  • Muzeum Porcelany na Śląsku w Tułowicach k. Opola,
  • Muzeum Technik Rolniczych w Piotrowicach k. Świdnicy,

muzeatechniki.pl