Fundacja

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska

Proces zmian związany z włączeniem Polski po 1990 roku do światowej gospodarki spowodował, że wiele zakładów o historycznym rodowodzie przestała funkcjonować. Większość z nich uległa likwidacji. Proces zmian w gospodarce Śląska był tak gwałtowny, że po najważniejszych branżach przemysłowych, które przez całe stulecia kształtowały krajobraz kulturowy regionu, nie pozostały materialne świadectwa. Tak stało się m.in. z górnictwem węglowym, koksownictwem, włókiennictwem czy przemysłem szklarskim.

Celem Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska jest praktyczna ochrona wybranych obiektów poprzemysłowych charakterystycznych dla rozwoju gospodarczego Śląska. Cel realizowany jest wieloetapowo m.in. poprzez określenie najodpowiedniejszej formy ochrony oraz opracowanie właściwego dla chronionego obiektu systemu prezentacji historii oraz pierwotnego znaczenia produkcyjnego.

Istotnym elementem podejmowanych działań jest stworzenie pewnej i wieloletniej formuły zapewnienia utrzymania chronionego obiektu z zachowaniem funkcji edukacyjnej, którego komponentem jest powołanie „zespołu fachowców” odpowiedzialnych za funkcjonowanie oraz właściwą interpretację chronionych zabytków. Celem zespołu jest również dokumentowanie i upowszechnianie pozytywnych efektów pracy w celu wdrażania sprawdzonych i zweryfikowanych przez odbiorców form ochrony zabytków techniki.

Misja Fundacji realizowana jest też w Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej.

muzeumtechniki.pl

W następnych latach planowane jest powołanie i uruchomienie następnych placówek, m.in.:

  • Filii Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Dzierżoniowie,
  • Młyna Hilberta w Dzierżoniowie,
  • Muzeum Porcelany Śląskiej w Tułowicach,
  • Muzeum Techniki Rolniczej w Piotrowicach Świdnickich,

muzeatechniki.pl


Przekaż nam swój 1%
Muzeum Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA jest częścią Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, która posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Każdy Podatnik, raz w roku, może pomóc nam w realizacji naszych zadań statutowych w prosty sposób – przekazując nam 1% swojego podatku.

Dlaczego my?
Fundacja podejmuje działania mające na celu ochronę i promocję idei ochrony obiektów poprzemysłowych dokumentujących historię techniki oraz rozwój gospodarczy historycznego Śląska. Misja Fundacji realizowana jest poprzez fizyczną ochronę dóbr będących w zakresie naszych zainteresowań oraz poprzez działania o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i społecznym. Fundację tworzą:

  • Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej,
  • Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA w Katowicach Szopienicach,
  • Młyn Hilberta w Dzierżoniowie, [w organizacji]
  • Parowozownia Dzierżoniów – filia Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku, [w organizacji]
  • Muzeum Śląskiej Porcelany w Tułowicach k. Opola [w organizacji]
  • Muzeum Technik Rolnych w Piotrowicach Świdnickich k. Jaworzyny Śląskiej, [w organizacji]

Co się dzieje ze środkami pozyskanymi przez Fundację?
W kwestiach finansowych najważniejsza jest dla nas transparentność. Rokrocznie Fundacja opracowuje i publikuje Sprawozdanie Finansowe, które w szczegółowy i przejrzysty sposób ilustruje sposób pozyskiwania i pożytkowania środków finansowych.

Co zyskujesz przekazując swój 1% na działalność Fundacji?
W aktywny i widoczny sposób włączają się Państwo w ratowanie dóbr kultury technicznej. Każdy nasz Darczyńca, bez względu na wysokość przekazanego nam 1%, otrzymuje od nas całoroczny bilet wstępu ( tzw. złoty bilet) uprawniający go (oraz najbliższą rodzinę) do nieodpłatnego zwiedzania Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku oraz Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach oraz udziału we wszystkich organizowanych przez nas wydarzeniach.

Jak przekazać nam swój 1%?
Wystarczy w swoim rocznym zeznaniu podatkowym wpisać nasz numer KRS.
Nasz numer KRS:
0000289386


Wpłaty
Zachęcamy Państwa do dokonywania wpłat na rzecz Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA.Wszystkie pozyskane przez nas w ten sposób środki wykorzystywane są do realizacji statutowych celów Muzeum – m.in. na zakup materiałów do konserwacji i remontów zabytkowych maszyn i urządzeń oraz pozyskiwania nowych eksponatów

Dane do przelewu:

89 1090 1522 0000 0001 4189 8690
Santander Bank Polska S.A.

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
ul. Oławska 15 50-123  Wrocław
Z dopiskiem: Muzeum Hutnictwa Cynku
W tytule przelewu proszę wpisać:
„Darowizna na cele statutowe”