Industriada

Industriada:
Szlak Zabytków Techniki- wydarzenie kulturalne promujące od kilku lat przemysłowe dziedzictwo regionu. Celem Industriady jest promocja Szlaku Zabytków Techniki oraz dziedzictwa industrialnego województwa śląskiego. Adresowana jest do mieszkańców regionu, służy budowaniu społeczności osób znających atrakcyjność oferty turystycznej województwa.