Konkurs fotograficzny “Ratujmy Zabytki Techniki”

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "Ratujmy Zabytki Techniki". Temat rozumiany jest jako subiektywne, indywidualne, osobiste spojrzenie na jeden lub kilka zabytków techniki i przemysłu, znajdujących się na terenie województwa śląskiego. Celem konkursu jest m.in. zaangażowanie społeczności lokalnej do promowania zabytków techniki poprzez odkrywanie i ukazywanie ciekawych krajobrazowo i turystycznie miejsc oraz charakterystycznych obiektów utrwalanych za pomocą fotografii. Komisja konkursowa w nadesłanych zdjęciach będzie szukać m.in. piękna, jasności przekazu, estetyki wykonania i oryginalności ujęcia tematu.
 
 
Zdjęcia prosimy wysyłać na adres ul. 11 Listopada 50, 40-387 Katowice. Do wygrania nagrody pieniężne o wartości 2100 zł. Termin wysyłania zdjęć: 21.03.2018 -13.04.2018.
 
Regulamin konkursu dostępny poniżej.
 
 
konkurs foto

 

Regulamin konkursu fotograficznego Ratujmy Zabytki Techniki