Zespół

+48 727 600 186
walcownia@muzeatechniki.pl

DYREKCJA

Marcin Budniok - Dyrektor
+48 727 600 186
marcin.budniok@muzeatechniki.pl

ADMINISTRACJA

Alicja Famulicka - koordynator ds. Działalności Statutowej
+48 885 204 510
alicja.famulicka@muzeatechniki.pl