Sprawozdania Fundacji

Poniżej prezentujemy sprawozdania roczne Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska.

2015_sprawozdanie finansowe

2015_sprawozdanie z dzialalnosci

2016_sprawozdanie finansowe

2016_sprawozdanie-z-dzialalnosci_Fund-Ochrony