SZYCHTOWNICA

Celem naszego projektu jest ocalenie dziedzictwa niematerialnego regionu poprzez dokumentowanie życiorysów dawnych pracowników przemysłu Górnego Śląski i Zagłębia Dąbrowskiego. Projekt funkcjonować będzie zarówno jako materiał zgromadzony w naszym archiwum oraz strona internetowa umożliwiająca łatwy dostęp oraz możliwość dopisywania swoich wspomnień przez zainteresowane osoby.
Powstała w ten sposób baza danych posłuży wielu celom. Podstawowym jest zacieśnianie więzi społecznych. Przez długie lata wyznacznikiem integracji mieszkańców danej miejscowości była praca w dużym zakładzie przemysłowym. W momencie, gdy w wyniku restrukturyzacji gospodarki, doszło do likwidacji wielu przedsiębiorstw w ich miejscu powstała wyrwa widoczna do dziś w wielu małych społecznościach. Tymczasem program pozwoli młodemu pokoleniu określić podstawy wspólnoty społecznej, odnaleźć korzenie wielu lokalnych tradycji oraz osoby będące pozytywnymi wzorcami postaw obywatelskich. Dodatkowo inicjatywa stanowi świetną okazję poznania przeszłości swoich przodków. Osoby uczestniczące w akcji gromadzenia życiorysów, współuczestniczą w ratowaniu dziedzictwa i historii regionu.

SZYCHTOWNICA