WPŁATY

Zachęcamy Państwa do dokonywania wpłat na rzecz Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA.Wszystkie pozyskane przez nas w ten sposób środki wykorzystywane są do realizacji statutowych celów Muzeum – m.in. na zakup materiałów do konserwacji i remontów zabytkowych maszyn i urządzeń oraz pozyskiwania nowych eksponatów

Dane do przelewu:

Bank Pekao S.A. 
30 1240 6670 1111 0010 5888 5368

W tytule przelewu proszę wpisać: 
„Darowizna na cele statutowe”

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
ul. Braci Gierymskich 110 51-640 Wrocław

Z dopiskiem: Muzeum Hutnictwa Cynku