Współpraca

SZT
Szlak Zabytków Techniki jest tematycznym, samochodowym szlakiem turystyczno-kulturowym, łączącym obiekty związane z kulturą dziedzictwa przemysłowym województwa śląskiego. Obecnie w jego skład wchodzą 42 obiekty. Obiekty znajdujące się na Szlaku związane są z tradycją górniczą, hutniczą, energetyką, kolejnictwem, łącznością, produkcją wody oraz przemysłem spożywczym. W skład Szlaku Zabytków Techniki wchodzą istniejące muzea i skanseny, zamieszkałe kolonie robotnicze, działające zakłady pracy. 

zabytkitechniki.pl

ticcih1

TICCIH jest niezależną międzynarodową organizacją pozarządową zajmującą się ochroną, badaniem, dokumentowaniem i działaniami edukacyjnymi w zakresie dziedzictwa przemysłowego.

ticcih.org

industria222

INDUSTRIA jest studenckim kołem naukowym działającym na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej  zajmującym się problematyką ochrony zabytków architektury przemysłowej.

facebook.com