Wydarzenia

Konferencja pt:
,,Formy Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego”

Termin, miejsce:
13.06.2014, Zabytkowa Walcownia Cynku w Szopienicach, Katowice, ul. 11 Listopada

Organizatorzy:
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego na Śląsku, Wydział Architektury Politechniki
Wrocławskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce.

Cel konferencji:
W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie ochroną i utrwalaniem dziedzictwa przemysłowego, tak w Europie jak i w Polsce.

Szybki rozwój gospodarczy Polski po 1990 roku, doprowadził do znacznych zmian w gospodarce. W wyniku transformacji gospodarczej oraz poddaniu polskiej gospodarki procesom konkurencji i wolnego rynku nastąpił upadek całych dziedzin przemysłu. Prawie całkowicie zniknął, o wiekowej tradycji, przemysł włókienniczy, podobnie stało się z górnictwem, hutnictwem, a po części z przemysłem maszynowym. Po odległych tradycjach produkcyjnych pozostały obiekty i zespołu dawnych fabryk. Te materialne świadectwa dawnego rozwoju w zostały zniszczone, przebudowane lub zlikwidowane, ustępując nowym funkcjom. Tempo likwidacji, nie tylko pojedynczych zakładów ale całych branż było tak szybkie, że nie pozostawiono nawet pojedynczych śladów dawnych tradycji przemysłowych. Na Dolnym Śląsku, gdzie włókiennictwo było przez ostatnie trzy wieki dominującą dziedziną gospodarki nie pozostało choć jedno muzeum dokumentujące dzieje tej branży gospodarki. Niewiele powstało placówek dokumentujących rozwój przemysłu hutniczego, maszynowego, rolno-przemysłowego etc. Ostatnie lata przyniosły szereg projektów których celem była ochrona, a szczególnie adaptacja do nowych celów obiektów poprzemysłowych. Sposób i jakość przygotowywania projektów ochrony, konserwacji i adaptacji obiektów przemysłowych, jest tematem organizowanej konferencji. Na przykładach zagranicznych oraz krajowych, zaprezentowane będą różne przykłady ochrony i reimpretacji zabytków techniki. Organizatorzy zaprosili do udziału w konferencji ekspertów z zakresu ochrony zabytków techniki, inwestorów finansujących przedsięwzięcia zmierzające do ochrony dziedzictwa przemysłowego, ekspertów którzy zaprezentują najlepsze praktyki w dziedzinie ochrony i adaptacji zabytków techniki. Zamiarem organizatorów jest rozpowszechnianie idei ochrony dziedzictwa przemysłowego poprzez prezentację i analizę najlepszych rozwiązań.

Ramowy program:
Obrady toczyć się będą w Walcowni Cynku w Szopienicach adaptowanej na cele Muzeum Historii Cynku.

10.00 Powitanie uczestników
10.15-10.45 dr Eufrozyna Piątek, Wpływ przemysłu na rozwój gospodarczy Śląska.
10.45-11.15 prof. Bolesław Orłowski, Potrzeba Ochrony dziedzictwa przemysłowego
11.15-11.45 inż. Stefan Kmiecik, 110 lat Walcowni Cynku w Szopienicach

11.45-12.15 przerwa kawowa

12.15-12.45 dr Piotr. Gerber, Formy ochrony dziedzictwa przemysłowego.
12.45-13.15 dr Stefan Kaiser, Historia przemysłowa Śląska w zbiorach Oberschlesische
Landes Museum w Rattingen
13.15-13.45 mgr Piotr Rygus, Dzieje koncernu Georg Giesche Erben
13.45-14.45 Lunch oraz zwiedzanie zabytkowej Walcowni Cynku, oprowadzają byli
pracownicy Walcowni oraz członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Powstania
Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach - Szopienicach

14.45-15.10 dr. Adam Hajduga, Formy promocji dziedzictwa przemysłowego na Śląsku
15.10-15.30 mgr arch. Paulina Słocimska, Koncepcja architektoniczna Muzeum Hutnictwa
Cynku w Szopienicach
15.30-15.50 dyr. Bartłomiej Szewczyk, Koncepcja modernizacji Muzeum Górnictwa w
Zabrzu

 

Industriada 2014

Planowane wydarzenie odbędzie się 14.06.2014, w Walcownia Cynku, przy ulicy 11 Listopada.

Program:

  • Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Powstania Muzeum Hutnictwa w Katowicach – Szopienicach, jego członkowie, byli pracownicy Walcowni, inżynierowie, umożliwią zwiedzanie hali Walcowni Cynku.
  • Edukacyjne warsztaty dla dzieci i młodzieży ,,Maszyna Parowa”. Konkursy plastyczne i teatralne.
  • Historyczny film dokumentalny, ukazujący prace w Walcowni Cynku.
  • Zwiedzający będą mogli także podziwiać wystawę fotografii przemysłowej i industrialnej "Miejsca obok nas" pana Janusza Wojcieszaka

Elektronika, wizuale - to ogólny pomysł na finał całodniowej imprezy odbywającej się w Walcowni którą przedstawi Ars Cameralis

Zespół ,,Fifidroki”-Alternatywni, folkowi. punkowi i ludowi. Pozagatunkowi, bo liczy się energia. Do tego elektryczni i elektroniczni.

Dokładny, czasowy plan ukaże się wkrótce.